Działy HR oraz działy marketingu mają swoje specyficzne wymagania dotyczące materiału fotograficznego, który mogłyby wykorzystywać w swoich dziedzinach. Zdjęcia wizerunkowe powinny pokazywać, że w firmie panuje dobra atmosfera pracy, że przedsiębiorstwo dba o komfort pracowników i oferuje dobre warunki pracy. Mają zachęcać ludzi do zatrudnienia się i przekonywać o słuszności podjętych decyzji. Nasze studio doskonale rozumie cele w jakich są realizowane sesje zdjęciowe i stara się być partnerem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Sesje biznesowe są główną częścią naszej działalności fotograficznej. Fakt, że wykonujemy takie sesje od lat najlepiej świadczy o tym, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami.