Działy HR oraz działy marketingu mają swoje specyficzne wymagania dotyczące materiału fotograficznego, który mogłyby wykorzystywać w swoich dziedzinach. Zdjęcia wizerunkowe powinny pokazywać, że w firmie panuje dobra atmosfera pracy, że przedsiębiorstwo dba o komfort pracowników i oferuje dobre warunki pracy. Mają zachęcać ludzi do zatrudnienia się i przekonywać o słuszności podjętych decyzji. Nasze studio doskonale rozumie cele w jakich są realizowane sesje zdjęciowe i stara się być partnerem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Sesje biznesowe są główną częścią naszej działalności fotograficznej. Fakt, że wykonujemy takie sesje od lat najlepiej świadczy o tym, że jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami. 

W ramach inicjatywy promującej równość i różnorodność na rynku pracy, RZ-STUDIO miało przyjemność współpracować z Imperial Tobacco, realizując profesjonalną sesję zdjęciową dla pracowników oraz na potrzeby kampanii zatrudniania kobiet. Celem projektu było ukazanie firmy jako miejsca przyjaznego, otwartego i wspierającego rozwój zawodowy kobiet, podkreślając ich kluczową rolę w strukturach korporacyjnych.

Dzięki naszemu doświadczeniu i kreatywnemu podejściu, udało nam się stworzyć autentyczne portrety pracowników, które odzwierciedlają pozytywną atmosferę i zróżnicowanie wewnątrz organizacji. Zdjęcia mają na celu nie tylko promować akcję zatrudniania kobiet, ale również ukazywać Imperial Tobacco jako lidera w zakresie równości płci i różnorodności w biznesie.